Akkerbouw

Wij telen op ca. 60 hectare aardappelen, uien, suikerbieten, wintertarwe, pompoenen en sierkalebassen.

De aardappelteelt is de hoofdteelt van ons bedrijf. Daar zijn alle voorzieningen zoals machines, arbeid en gebouwen op ingericht. Op ons bedrijf worden de volgende rassen geteeld: Agri en Innovator. Deze zijn bestemd voor de verwerking tot friet en andere aardappelproducten. Daarnaast telen we tafelaardappelrassen, te weten Frieslander, Bildtstar en Doré.

De aardappelen worden gepoot in april en geoogst in september/oktober. Na de oogst worden de aardappelen op eigen bedrijf onder geconditioneerde omstandigheden bewaard.

Na de aardappelteelt is de uienteelt belangrijk. Wij telen gele zaaiuien, dit zijn uien die uit een zaadje groeien. Zaaien gebeurt eind maart/begin april en de oogst vindt plaats in september. De uien worden ook onder geconditioneerde omstandigheden op eigen bedrijf bewaard. De uien worden meestal overzee geëxporteerd.

Suikerbieten zijn ook een vast onderdeel in ons bouwplan. Deze worden begin april gezaaid en geoogst in oktober/november. Het oogsten wordt uitbesteed aan een loonwerker. De suikerbieten worden vrijwel direct na de oogst afgeleverd aan de suikerbietenfabriek. Suikerbieten worden verwerkt tot suiker en aanverwante producten.

Als rotatiegewas is wintertarwe een onmisbare teelt in het bouwplan. Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden kan niet elk jaar hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond staan. Naast ‘rooivruchten’ aardappelen, uien en suikerbieten brengt het tarwegewas rust in de bodem. Het zaaien vindt plaats in oktober en het jaar erop in augustus vindt de oogst plaats. De bewaring vindt plaats op ons eigen bedrijf en onze mechanisatie is hiervoor uitgerust. De tarwe wordt verwerkt voor de veevoederindustrie en deels gebruikt als baktarwe voor brood e.d.

Pompoenen en sierkalebassen worden gezaaid in april en geoogst in de maanden augustus t/m oktober. Naast een grote variatie in sierkalebassen hebben we ook pompoenen voor consumptie in ons assortiment. Deze zijn te gebruiken voor o.a. soep, cake, jam, chutney, curry en lasagne. De pompoenen zijn verkrijgbaar in onze boerderijwinkel en plaatselijke supermarkten. Pompoenen zijn een geliefd artikel voor herfstdecoraties en worden gebruikt voor halloween.